harmonia1.jpg

ХАРМОНИЯ - лицензиран център за езиково и професионално обучение
Адрес: гр. София, жк. Овча Купел, ул. Монтевидео 2, 151 училище. сграда 2. ет.4, Лицензия № на НАПОО 200812729 от 18.03.2009г.

ЗА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ: Любомир Ценов /управител/ - 089 8216923 или пишете: vaucher@abv.bg

Професионални квалификации С ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
/за работещи и безработни лица с основно, средно или висше образование/

Информация за обучението

    Предоставя Ви се възможност за обучение с ВАУЧЕР по професия без значение дали сте безработен, работещ, самоосигуряващ се или държавен служител по всичките лицензирани специалности на ЦПО Хармония.

Предимства:

  • При нас не се кандидатства и не се чака одобрение /с подаване на документите и заплащането на таксата Вие се записвате за съответното обучение/.

  • Няма ограничения за лицата желаещи да се обучават.

  • Обученията са в дневна, смесена и дистанционна форма.

  • При успешно положен държавен изпит по теория и практика получавате свидетелство за професионална квалификация.

ХАРМОНИЯ - лицензиран център за езиково и професионално обучение
Адрес: гр. София, жк. Овча Купел, ул. Монтевидео 2, 151 училище. сграда 2. ет.4, Лицензия № на НАПОО 200812729 от 18.03.2009г.

ЗА ВАУЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ: Любомир Ценов /управител/ - 089 8216923 или пишете: vaucher@abv.bg